Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/vks/public_html/480.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Formalności przed i po ślubie

Ślub cywilny jest obecnie jedną z najpopularniejszych form zawierania związku małżeńskiego. Szczególnie często śluby cywilne są zawierane przez osoby młodym wieku. Związek taki jest oczywiście uznawany przez wszelkie organy administracyjne oraz urzędy. Ten rodzaj ślubu można wziąć praktycznie w każdym urzędzie cywilnym w Polsce, ponieważ nie obowiązuje w takich wypadkach rejonizacja.

Zanim jednak dojdzie do zawarcia ślubu cywilnego, konieczne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów. Ważny jest także wybór świadków uroczystości.

Do urzędu stanu cywilnego należy zgłosić się co najmniej trzydzieści jeden dni przed wyznaczonym terminem ślubu. Urzędnik musi nam zadać kilka pytań, dzięki którym będzie można stwierdzić brak jakichkolwiek przeszkód do zawarcia małżeństwa. W urzędzie ponadto trzeba będzie podjąć decyzję o nazwisku, zadecydować, jakie nazwisko będzie nosiła żona oraz dzieci, które przyjdą na świat.

Jeśli planujemy ślub w urzędzie stanu cywilnego, wówczas na pewno powinien nas zainteresować wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia ślubu. Jeśli jesteś panną (lub kawalerem) konieczne będzie przyniesienie dowodu osobistego, potwierdzającego tożsamość oraz skróconego odpisu aktu urodzenia. Jeśli w przeszłości rozwodziliśmy się, wówczas należy zabrać ze sobą wyżej wymienione dokumenty oraz dodatkowo posiadać przy sobie skrócony odpis aktu małżeństwa, z adnotacją o rozwodzie.

Odpis aktu urodzenia należy pobrać we właściwym dla miejsca urodzenia urzędzie stanu cywilnego. Istnieje również możliwość przesłania takiego dokumentu z innego miasta. W takiej sytuacji jednak konieczne jest wystąpienie ze specjalnym wnioskiem, którego rozpatrzenie niekiedy trwa dość długo, warto więc mieć to na uwadze, przygotowując się do ślubu.

Ślub w urzędzie cywilnym mogą wziąć także osoby nieletnie, pomiędzy szesnastym, a osiemnastym rokiem życia. Wówczas poza skrócony odpisem aktu urodzenia należy posiadać również pisemne zawiadomienie o braku okoliczności, które wykluczałyby zawarcie związku małżeńskiego oraz postanowienie wydane przez sąd rodzinny, który także pozwala na ślub.

Jeszcze inaczej sytuacja wygląda w przypadku cudzoziemców. Takie osoby muszą posiadać odpis aktu urodzenia (wraz z tłumaczeniem) oraz zaświadczenie o zdolnościach prawnych do zawarcia małżeństwa, które wydać powinien właściwy dla kraju cudzoziemca organ dyplomatyczny. Ponadto cudzoziemcy są zobowiązani do przedstawienia paszportu, potwierdzającego tożsamość.