Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/vks/public_html/480.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Informacje dotyczące wieku oraz tekstu przysięgi

Narzeczeni udający się do urzędu stanu cywilnego muszą zdawać sobie sprawę, że ślub cywilny może być zawarty tylko i wyłącznie przez osoby w określonym wieku. Jest on regulowany między innymi przez kodeks rodzinny oraz opiekuńczy. Mogłoby się wydawać więc, że małżeństwa nie może zawrzeć osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła osiemnastego roku życia.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje jednak wyjątek od tej reguły. Ślub w urzędzie stanu cywilnego może więc zostać zawarty także przez osoby niepełnoletnie, pod warunkiem, iż dostarczą do instytucji odpowiednie zaświadczenie. Ponadto wcześniej warto poznać wykaz niezbędnych dokumentów, które trzeba przy sobie posiadać, chcąc zawrzeć ślub cywilny.

W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest posiadanie nie tylko odpisu skróconego aktu urodzenia, ale wymagana jest także pisemna zgoda zapewniająca o tym, iż nie istnieją przeszkody, które wykluczałyby zawarcie związku małżeńskiego. Ponadto należy także dostarczyć postanowienie wydaje przez sąd rodzinny, który także musi zezwolić na ślub.

Przepisy prawne wyraźnie stwierdzają, iż małżeństwa cywilnego nie może zawrzeć osoba, która pozostaje już w związku małżeńskim. Niemożliwe jest także zawarcie ślubu cywilnego przez osoby, które są ze sobą spokrewnione. Tylko w niektórych wypadkach sąd może wydać decyzję zezwalającą na małżeństwo osób ze sobą powinowatych. Zgodnie z przepisami przeszkodą w zawarciu związku cywilnego jest także przysposobienie (adopcja).

Słowa wypowiadane w urzędzie stanu cywilnego są nieco inne od tych wymawianych w kościele. Podobnie jednak jak w przypadku przysięgi kościelnej, nie ma obowiązku uczenia się słów na pamięć. Można je powtarzać za urzędnikiem stanu cywilnego.

Pan Młody mówi pierwszy: “Świadomy praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię Panny Młodej) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.”

Następnie te same słowa powtarza Panna Młoda: “Świadoma praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię Pana Młodego) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.”

Urzędnik stanu cywilnego na koniec dodaje: “Wobec zgodnego oświadczenia obu stron, złożonego w obecności świadków, oświadczam, że Związek Małżeński Pani(…) i Pana (…) został zawarty zgodnie z przepisami. Jako symbol łączącego Państwa związku wymieńcie proszę obrączki.”