Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/vks/public_html/480.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Czym różni się ślub cywilny, kościelny i konkordatowy?

Nasze polskie prawo wyróżnia ślub cywilny, kościelny oraz konkordatowy. Trzeba wiedzieć, że związek ma moc prawną wtedy, kiedy zostanie zawarty ślub cywilny lub konkordatowy. Do każdej ceremonii przygotowania należy rozpocząć znacznie wcześniej. Bez względu jednak na to, czy będziemy przygotowywać się do ślubu kościelnego czy cywilnego, powinien nas zainteresować wykaz niezbędnych dokumentów. Ich dostarczenie warunkuje odbycie się ceremonii.

Ślub cywilny można zawrzeć obecnie w dowolnym urzędzie stanu cywilnego, gdyż nie obowiązuje już rejonizacja. Do urzędu należy zgłosić się jednak na kilka miesięcy wcześniej, by móc wybrać dogodny dla siebie termin ceremonii. Poza wniesieniem opłaty skarbowej, narzeczeni są również zobowiązani do przedstawienia skróconych odpisów aktów urodzenia, zaświadczenia o braku przeszkód, które uniemożliwiałyby zawarcie małżeństwa oraz oświadczenia odnośnie nazwiska, jakie będzie nosić żona oraz dzieci.

Zawarcie ślubu cywilnego możliwe jest tylko i wyłącznie w obecności kierownika urzędu stanu cywilnego, świadków oraz zaproszonych gości. Cała uroczystość trwa zazwyczaj około piętnastu minut.

Zupełnie inaczej jest natomiast w przypadku ślubu kościelnego. Ceremonia ta odbywać się musi w obecności kapłana. Różnica między ślubem cywilnym a kościelnym jest głównie taka, że związek małżeński w tym drugim przypadku jest zawierany przed ołtarzem, podczas uroczystej mszy świętej. Zazwyczaj ślub kościelny odbywa się w parafii, z której pochodzi panna młoda, ale zasada ta nie jest już tak rygorystycznie przestrzegana, jak dawniej.

Ceremonia ślubna może odbyć się tak naprawdę w każdym kościele. Konieczne jest jednak wcześniejsze załatwienie kilku formalności, w tym między innymi ważne jest dostarczenie pisemnej zgody od proboszcza parafii któregoś z narzeczonych.

Ślub konkordatowy wydaje się być najbardziej praktyczny. W takim przypadku bowiem zawarty zostaje związek wyznaniowy, a jednocześnie małżonkowie otrzymują cywilny akt ślubu. Śluby zawierane obecnie w kościołach mogą mieć już skutki prawne, a wszystko to dzięki porozumieniu ze Stolicą Apostolską.

Do zawarcia ślubu konkordatowego przygotowania należy rozpocząć nawet na rok przed planowanym terminem ślubu. W tym celu konieczne jest odbycie nauk przedmałżeńskich oraz odbycia spotkań w poradni rodzinnej. Co więcej, na trzy miesiące przed ślubem konieczne jest także potwierdzenie w parafii zamiaru zawarcia związku małżeńskiego. Wówczas przedstawia się świadectwa bierzmowania, chrztu, zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz dowody osobiste.